Công đoàn

Trường Tiểu học Thành Công B  tổ chức  Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021
Trường Tiểu học Thành Công B tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021
13/10/2020
Thực hiện công văn hướng dẫn số 1780/HDLT: SGD ĐT-CĐN ngày 01/9/2020 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 - 2021, được sự chỉ đạo của Chi bộ nhà trường, sáng 8/10/2020, trường Tiểu học Thành Công B tổ chức thành công Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021. Hội nghị kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đề ra trong năm học 2019-2020, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021.
Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến “Phụ nữ Ba Đình làm theo lời Bác” giai đoạn 2015-2020
Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến “Phụ nữ Ba Đình làm theo lời Bác” giai đoạn 2015-2020
05/06/2020
Sáng ngày 5/6/2020, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến “Phụ nữ Ba Đình làm theo lời Bác” giai đoạn 2015-2020 và sơ kết 04 năm thực hiện chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính Trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tại Hội nghị, cô giáo Trần Thị Thu Lan - Phó Bí thư chi bộ - Khối trưởng Chuyên môn Khối 4 trường Tiểu học Thành Công B đã vinh dự được tuyên dương và nhận giấy khen.