Trang chủ Trang chủ

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng và lớp 6 Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam năm học 2021-2022

25/05/2021
Đánh giá:
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng và lớp 6 Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam năm học 2021-2022

Kính gửi: Quý Cha mẹ học sinh trường Tiểu học Thành Công B!

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng và lớp 6 Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam năm học 2021-2022!

Trân trọng!


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 5/5 trong 1 đánh giá
Chia sẻ: