Trang chủ Trang chủ

Hướng dẫn và mẫu phiếu đăng kí dự thi song bằng

02/06/2020
Đánh giá:
 Kính gửi BGH các trường Tiểu học!Phòng Giáo dục gửi các nhà trường hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng và lớp 6 Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục; mẫu phiếu đăng kí dự thi; mẫu danh sách đăng kí dự tuyển. Đề nghị các nhà trường thực hiện theo đúng lịch của Sở: + Học sinh nộp đơn đăng ký nguyện vọng dự tuyển tại trường tiểu học trước 17 giờ ngày 24/6/2020; + Trường tiểu học tập hợp đơn đăng ký nguyện vọng dự tuyển nộp lên phòng GDĐT chậm nhất vào ngày 27/6/2020.  Trân trọng!


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: Admin
File đính kèm:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: